Βέλγιο:  2η Κατηγορία
Εθνική:  Φιλικοί
Σουηδία:  Σουπερετάν
Τσεχία:  1η Κατηγορία